Tra cứu sổ đỏ

Hãy nhập các thông tin cần thiết bên dưới.

Sau khi nhận được các thông tin này, Landber sẽ gửi đến các phòng công chứng liên kết để kiểm tra (bạn có thể xem kết quả mẫu tại đây).

Trong vòng 1 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được kết quả gửi qua email.

Địa chính của bất động sản

Số seri sổ đỏ (*)

Số seri

Số CMND (*)

Họ Tên (*)

Email (*)

Số ĐT (*)